Termeni și Condiții


Termeni și condiții de utilizare a web-site-ului edMade.com, platforma crm.edMade.com și magazinul online de personalizări shop.edMade.com

Site-ul edMade.com, portalul crm.edMade.com și magazinul online shop.edMade.com și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta sunt proprietatea directă a lui Eduard Olhovschi. persoană fizică, cu sediul în București, Str. Lățea Gheorghe, nr. 5, București.

Vizitarea site-ului, a platformei și a magazinului, interacțiunea cu acestea și orice altă acțiune ce presupune implicarea site-ului sau aplicațiilor, domeniilor subdomeniilor acestuia reprezintă acceptarea acestor termeni și condiții.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și cu aceste condiții de utilizare nu accesați aceste site-uri.

Descrierea serviciilor

Site-ul edMade.com este site-ul de prezentare al lui Eduard Olhovschi, ptatforma crm.edMade.com este baza de date și de informare pentru clienți, iar magazinul online shop.edMade.com fiind magazin cu produse personalizabile, aceastea fiind proprietăți 100% ale lui Eduard olhovschi, freelancer web designer care oferă servicii de realizare / administrare website-uri și magazine online, promovare online, mentenanță website-uri, vânzare domenii și hosting.

Eduard Olhovschi vă pune la dispoziție toate informațiile din aceste site-uri web în scop informativ, negarantând de exactitatea lor la un anumit moment dat. Vom încerca să actualizăm site-urile de fiecare dată când schimbăm anumite informații. Dacă acestea nu au fost actualizate, iar informațiile prezentate sunt inexacte, nu ne asumăm nicio vină.

Cererea și contractarea în scopul prestării de servicii

Cererea de servicii se poate face prin intermediul formularului de contact de pe https://edmade.com/contact sau prin contactarea freelancerului Eduard Olhovschi. prin orice cale scrisă sau telefonică la numărul 0742696242, sau prin vizita la o locație stabilită în prealabil.

Garanții

Eduard Olhovschi funcționează în baza politicii 100% garanție în ceea ce privește prestarea serviciilor. În momentul livrării unui serviciu, Beneficiarul are dreptul de a refuza acest serviciu în varianta finală, în termen de 5 zile, Prestatorul fiind obligat să returneze integral suma de bani plătită de către Beneficiar.

De asemenea, cele 2 părți sunt obligate să-și respecte obligațiile contractului și au drepturile prevenite în contractul de prestări servicii, negociat de ambele părți.

Neangajarea răspunderii

Eduard Olhovschi (proprietar al site-ului edMade.com, și al magazinului online shop.edMade.com) nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate pe aceste website-uri. Nu încurajăm folosirea informațiilor în alt sens decât cel informativ, dat fiind faptul că acestea sunt protejate de dreptul de autor.

Orice utilizator care vizitează și folosește conținutul acestor site-uri în scopuri proprii, o face pe propria răspundere. 
De asemenea, nu suntem responsabili pentru pierderile sau daunele de orice mod survenite în urma interpretării unor informații transmise greșit de către Beneficiar către Prestator.

Confidențialitatea

Orice vizitator al site-urilor are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor și prevederilor stabilite prin interacțiunea cu aceste site-uri (sau a informațiilor din contractul negociat).
Toate informațiile de pe aceste site-uri web sunt protejate de dreptul de autor, fiind confidențiale și supuse clauzei de neconcurență (concurența neloială) și clauzelor penale stipulate în cadrul negocierii unui contract.

Revizuiri ale termenilor și condițiilor

Proprietarul site-ului edMade.com își poate revizui informația de pe site în orice moment, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor, utilizatorii fiind obligați să accepte aceste modificări și să le ia la cunoștință.
Pentru a vă asigura că ați luat la cunoștință noii termeni, vizitați frecvent pagina de termeni și condiții, dar și pagina de politici de confidențialitate.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare se află sub jurisdicția legilor din România. Astfel, instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce vor apărea între părți din cauza sau în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau conținutul site-ului.

Update: 19.12.2021